plasminogen
activator,
אנזים שנוצר בכליה, ומסוגל לפרק קרישי דם, 
על-ידי הפיכת פלסמינוגן לפלסמין שממס את הקריש. משמש כתרופה פיברינוליטית -
ממיסה קרישים, אצל חולים שעברו התקף לב. כאשר יש צורך דחוף.

ניווט בספר

לב בריא