העורק הראשי היוצא מחדר הלב השמאלי נקרא
גם  אבי העורקים או ותין.  העורק אורטה יוצא מהלב יורד בחזה והבטן עד
למפשעות. בגיל המבוגר, כלי דם חשוב זה 
יכול להתרחב מעבר לנורמה. התרחבות כזאת, כשהיא דמויית בלון, נקראת מפרצת
(אנוריזמה).  כשההתרחבות מגיעה לקוטר
מסוכן,  נדרשת התערבות כירורגית.  אבי העורקים גם עלול לסבול מהיצרות - איסכמיה.
גם במקרה כזה, נדרשת התערבותו של כירורג לכלי דם.

ניווט בספר

לב בריא