אי ספיקה של הלב, מחלה בה הלב אינו מסוגל
לקבל את כל הדם שהוא אמור לקבל חזרה מהוורידים, עקב מום מולד, התקף לב שפגע בשריר
או חלק ממנו,

ניווט בספר

לב בריא