תעוקת חזה, השם המקובל להרגשת הכאב
שחש אדם כאשר הדופן השרירית של ליבו נתונה בחסר חמצן זמני. הכאב במרכז החזה,
המופיע במאמץ ומוקל במנוחה. עשוי להתפשט לזרועות וללסתות. המונח הרפואי - ischemia Myocardial, מתייחס לתעוקת חזה המופיעה כאשר שריר הלב אינו מקבל מספיק דם, עקב היצרות עורק
המוליך אל הלב (חסימה חלקית). עלול להופיע רק במאמץ.

ניווט בספר

לב בריא