התרחבות אבי העורקים. מפרצת אנוריזמה
בטנית (AAA- Abdominal Aortic
Anorysm) היא גורם משמעותי לתחלואה ולתמותה בעולם. מפרצת
בטנית היא מפרצת באב העורקים שבאזור הבטן.  

ניווט בספר

לב בריא