תרופה המעכבת פעילות
של היסטמין< בגוף על-ידי חסימת הקולטנים< להיסטמין. הקולטנים גורמים ל תגובות אלרגיות< כמו קדחת השחת<, גרד< וחרלת. האנטי
היסטמינים משמשים להקלת תסמינים< אלה, תופעת הלוואי< העיקרית שלהם היא
נמנום. ישנם קולטנים גם בקיבה, וגירוי< שלהם על ידי היסטמין גורם להפרשת חומצה< המגרה כיב עיכולי<.

ניווט בספר

לב בריא