<בדיקת
א.ק.ג. מתעדת פעילות חשמלית של הלב, והיא מציגה את הפעילות בצורת גרף או סידרה של קווי גלים על רצועת נייר או מוניטור
אלקטרוני. בדיקת א.ק.ג. 
עוזרת למצוא אם יש אי-סדירות, מחלה או
פגיעה על ידי זה שהבדיקה בודקת את מקצב הלב ופולסים חשמליים.
א.ק.ג. היא הבדיקה השגרתית להערכת תפקוד הלב ובריאותו.  

לב בריא