<אקו
לב
-   במבחן זה משתמשים בגלי קול על מנת
לראות את מבנה הלב ותפקודו. על מסך וידאו אפשר לראות את
הלב כשהוא פועל, כך הרופא יכול לבדוק את העובי, הגודל והתפקוד של הלב. בנוסף, התמונה מראה את דפוס התנועה והמבנה
של ארבעת מסתמי הלב, ועל ידי כך לגלות דליפה פוטנציאלית או היצרות.

לב בריא