בדיקת הלב בזמן מאמץ, בדרך-כלל כשהאדם
רוכב על אופני כושר או צועד על גבי מסלול נע.

ניווט בספר

לב בריא