הפרעת קצב לב
והפרעת הולכה
. הדבר
עלול לגרום לפרפור (פיברילציה) - פעימות לב מהירות ובלתי-סדירות. כשהלב מפרפר הוא
לא שואב דם, דבר העלול לגרום למוות מהיר. כדי לגרום לקוצב הלב לחזור לפעילותו
הסדירה יש לטפל מיד באמצעות הלם חשמלי. קצב לב משובש ניתן להחליף בקוצב מלאכותי,
איתו החולה מסוגל לחיות ללא בעיות מיוחדות.

ניווט בספר

לב בריא