בדיקות לב
נעשות לקבוצות שונות כגון: מבוגרים, טייסים, ספורטאים. מחלות לב בספורטאים.

 

אבחון נכון של
מחלות לב בספורטאים הוא קריטי. גישה מחמירה מדי בספורטאים תאסור על שחקנים רבים
מלעסוק בספורט. גישה מקילה מדי עלולה להביא ספורטאים רבים לידי סכנה. הרופא העוסק
במתן אישורים לפעילות ספורטיבית, חייב לדעת למצוא את האיזון הנכון שבין שתי גישות
אלה.

לב בריא