בדיקה המבוצעת על ידי רופא כלי דם.
מכשיר הדופלקס משלב סונר ודופלר, וניתן בעזרתו לזהות  היצרויות או הרחבה בכלי הדם וכן את מהירויות
וכיווני הזרימה.

ניווט בספר

לב בריא