בדיקה זו
מוזמנת בדרך כלל עבור חולה אשר איבד את הכרתו מספר פעמים בעבר ללא הסבר המניח את
הדעת. מטרת הבדיקה היא לאבחן את הסיבה לאיבוד ההכרה. (המינוח הרפואי לאבחנה זו
היא: Vasovagal Syncope )

לב בריא