בדיקה זאת דרושה לימי שעשויי להיות
במאמץ רב כמו ספוטאים וטייסים וכן לאנשים שיש לגביהם  שאלות לגבי התיפקוד התקין של הלב. בדיקת
מאמץ

תענה על השאלה אם יש אינדיקציות די ברורות למיפוי לב ובדיקות נוספות. במצבים מסוימים
אסור לבצע
בדיקת מאמץ ובהם: מחלת לב
כלילית בלתי יציבה; הפרעות קשות בקצב הלב; אי-ספיקת לב
בלתי מאוזנת; מחלה קשה של מסתמי הלב; מחלות שריר הלב.

לב בריא