צנתר עם בלון בקצהו המשמש לפתיחת כלי דם או
איבר חסום.

ניווט בספר

לב בריא