הצטברות
עודפת של נוזלים ברקמות הגוף, מקומית או כללית כמו באי-ספיקת לב. בבצקת כללית
ייתכנו מצבורים של נוזל בתוך חללי החזה או הריאות. בנוסף הבצקת יכולה להיות
תוצאה של אי-ספיקה כלייתית, או הכבד, אלרגיה או תרופות (קורטיזון). בצקת תת-עורית
מופיעה ברגליים ובקרסוליים.

ניווט בספר

לב בריא