מצב בו שריר
הלב באזור החדר השמאלי מאבד את תפקודו הטבעי, בדרך כלל כתוצאה מיתר לחץ דם. LVH גורם לתת-תפקוד של החדר השמאלי, וכתוצאה מכך לאי ספיקת לב
המאופיינת בעיקר בקוצר נשימה. כמו כן עלול השינוי במבנה שריר הלב לגרום להפרעות
קצב והפרעה באספקת החמצן לשריר הלב, ובכך להגביר את הסיכון של מחלת לב כתוצאה
מהיצרות כלי דם. הנזק נמצא ביחס ישר לערכי לחץ דם ומשך והתקופה של יתר לחץ הדם.
שמירה על אורח חיים בריא ותזונה, תוספי ומשלימי תזונה,  מאיטים או מונעים את התופעה.

ניווט בספר

לב בריא