חומרים בדם,
אשר גורמים בתהליך רב שלבי לקרישת הדם, נוהגים לציינם בספרות רומיות. מחסור של אחד
מגורמים (פקטורים) אלה בדם מביא לכך שהדם אינו מסוגל להיקרש.

ניווט בספר

לב בריא