היווצרות
מסה של כלי דם קטנים ורקמת חיבור על המשטח המתרפא של פצע או של כיב. הגירעון הוא
שלב תקין בתהליך הריפוי. - Granulation tissue.

ניווט בספר

לב בריא