דום לב - cardiac arrest, cardiopulmonary arrest הוא
הפסקה פתאומית של פעולת הלב כמשאבה.

ניווט בספר

לב בריא