דליות
הינן וורידים מורחבים בעיקר בגפיים התחתונות. כתוצאה מבעיה בשסתומים הפנימיים.
ישנן דליות הנראות לעיין, מהוות מפגע אסטטי ובריאותי אך ישנן גם דליות בלתי נראות.
זאת נגרמת בגיל מתקדם בדרך-כלל, כתוצאה מעמידה ממושכת או השמנה. לעתים קיים גורם
תורשתי; בנוסף, גם הריון עלול לגרום לדליות.

ניווט בספר

לב בריא