מוניטור נישא שמבצע רישום מתמשך של פעילות
הלב, משמש לזיהוי  הפרעות קצב לב.

ניווט בספר

לב בריא