פעילות מוגברת של יותרת בלוטת התריס -פאראתירואיד,
בדרך-כלל בגלל גידול שפיר על אחת או כמה מהבלוטות. גורמת לירידה של הסידן בעצמות
לעליית ריכוז הסידן בדם. מובילה לשבירת העצם ולאבנים בכליות.

ניווט בספר

לב בריא