היצרות של מסתם אב העורקים, הגורמת לתעוקת
חזה ולאי-ספיקת לב. עלולה להיגרם כתוצאה מקדחת שגרונית, או מהצטלקות המסתם, או
מפגם מולד. ההיצרות חוסמת את זרימת הדם מן החדר השמאלי אל אב העורקים. תופעות:
קוצר נשימה במאמץ, תעוקת חזה ועילפון. קיימת אוושה סיסטולית. ניתן להחליף את המסתם
במסתם מלאכותי.

ניווט בספר

לב בריא