ירידה מסוכנת
בזרימת הדם הנובעת מאוטם בשריר הלב או מתסחיף ריאתי. הלם עשוי להיות קטלני. רפואת
החירום שוקדת על דרכים להתמודדות עמו. הלם עלול להיגרם כתוצאה מטראומה גופנית:
אובדן דם או שטפי דם פנימיים, זיהום (הלם זיהומי), אלרגיה וגורמים אחרים. הלם
מהווה את אחת הסיבות העיקריות למוות בחדרי טיפול נמרץ בבתי חולים.

ניווט בספר

לב בריא