מחלה
תורשתית בה אחד האנזימים המסייעים בקרישת הדם אינו מיוצר. הדבר גורם לדימומים
חמורים לאחר פציעות, אשר עלולים לגרום למוות אם אינם מטופלים מיד; בנוסף נגרמים
דימומים ספונטניים בפרקים, דבר הגורם לכאבי פרקים ובמהלך הזמן מביא לפגיעה קשה בהם.

ניווט בספר

לב בריא