הפרעת
קצב - אריתמיה -
arrhythmia סטיה מן הקצב התקין של הלב.
קוצב הלב הטבעי, נמצא בדופן הפרוזדור הימני, אחראי על מהירות וקצב הלב כולו. קוצב
הלב נמצא בהשפעת מערכת העצבים האוטונומית. הוא שולח אותות חשמליים המתפשטים אל
הפרוזדורים והחדרים דרך רקמות הולכה מיוחדות, וגורמים להתכווצות תקינה. הפרעות קצב
נובעות מהפרעה ביצירת או בהולכת אותות אלה, והן עשויות להופיע לסירוגין או באופן
מתמשך. הן כוללות פעימות אקטופיות, טכיקרדיה, פרפור וחסם לב. התסמינים כוללים
דפיקות לב, קוצר נשימה ולחץ בחזה. בהפרעות קצב חמורות יותר עלול להתרחש דום לב.
הפרעות קצב יכולות להיות תוצאה של מחלת לב. תוספי ומשלימי תזונה עשויים לצמצם או
למנוע תופעות אלה.

ניווט בספר

לב בריא