Myocardial Infarction. חסימה מוחלטת בעורק כלילי
(המזין את הלב) באופן פתאומי, כתוצאה ממחלת טרשת העורקים (אתרוסקלרוזיס) שהינה
מחלה כרונית. ללא טיפול, חסימה כזו גורמת לפגיעה בלתי הפיכה באזור הלב המוזן על
ידי אותו כלי דם, וכתלות באזור השפעה על תפקוד- החל מהתקף לב לא תסמיני (האדם אינו
מרגיש בו כלל), עד הפרעה קשה בתפקוד הלב.

ניווט בספר

לב בריא