הוא הסוג היותר קל. אלה הם התקפי-לב
שמקורם בהתעבות חלקית של דופן העורק

ניווט בספר

לב בריא