הוא התקף המתרחש כתוצאה מהתעבות וחסימה
של כלי הדם הכליליים ST-segment elevation
myocardial infarctions.

ניווט בספר

לב בריא