קבוצת תרופות משמשות להסדרת קצב הלב
במקרים של הפרעות קצב, להפחתת לחץ-הדם. חוסמי בטא הם מעכבים של ההורמונים אדרנלין
ונוראדרנלין, מעכבות קליטה בקולטנים (רצפטורים) מסוג בטא ובכך מפחיתות את העוצמה
ומהירות הפעולה של הלב ומורידות את הלחץ מכלי הדם. קיימות תרופות חוסמות בטא
מטיפוס 1 המשפיעות בעיקר על הלב, ותרופות חוסמות בטא מטיפוס 2 המשפיעות על קולטנים
ברקמת הסמפונות.

ניווט בספר

לב בריא