קצב לב מואץ 
(

Tachi

- מהיר),
מעל-100
פעימות לדקה. ברדיקרדיה
- קצב לב איטי   Bradi) - איטי) פחות מ 60 פעימות
לדקה.

ניווט בספר

לב בריא