סתימת
כיס הלב בנוזלים, , לחץ לא תקין על חלק של הגוף; לדוגמה, לחץ שנגרם בגלל עודף נוזל
בין קרום הלב והלב. נהוג לשאוב את עודף הנוזלים מכיס הלב באמצעות מזרק.

ניווט בספר

לב בריא