יתר לחץ דם שלא נמצאה סיבה ספציפית להתפתחותו. במרבית המקרים לא נמצאת סיבה
מיוחדת, אך גם ללא אבחון הסיבה ניתן לטפל ביתר לחץ דם, על ידי שינוי אורח חיים
ותרופות.

ניווט בספר

לב בריא