יתר לחץ דם בתוך כלי הדם של הריאות.
במצב תקין לחץ הדם בעורק הריאתי נמוך בהרבה מן הלחץ באב העורקים ובענפיו. יתר לחץ
דם ריאתי יכול להיות סיבוך של תסחיף ריאתי, פגם במחיצה בלב, אי-ספיקת לב, מחלות של
המסתם הדו-צניפי ומחלות כרוניות של הריאה, אך הוא עשוי להתפתח גם ללא סיבה ידועה.
הוא עלול לגרום להתרחבות של החדר הימני בלב, לאי-ספיקת לב ימנית ולכאבים בחזה.

ניווט בספר

לב בריא