כאשר
הסיבה מאובחנת. במיעוט מהמקרים (5%) ניתן למצוא סיבה ברורה ליתר לחץ דם. כגון: היצרות
בכלי דם לכליה, שימוש בתרופות, גדולים, שינויים בהורמונים.

ניווט בספר

לב בריא