בדרך
כלל אינו גורם לתסמינים (סימפטומים), אך סיבוכיו קשים. לאחר שנים של יתר לחץ דם לא
מטופל, ישנה שכיחות גבוהה של התקפי לב, שבץ מוחי, אי-ספיקת כליות או מחלות של כלי
הדם.

ניווט בספר

לב בריא