צינור הנושא דם אל הלב או מן הלב.  עורקים - מובילים דם עשיר בחמצן מהלב אל רקמות
הגוף השונות.  ורידים - מובילים דם עני
בחמצן מרקמות הגוף השונות בחזרה אל הלב, לצורך העשרתו מחדש בחמצן בריאות.

ניווט בספר

לב בריא