לופ רקורדר הוא מכשיר הלופריקורדר,
מאפשר ניטור קצב הלב ללא הפסקה. (אין רישום אק"ג רציף, אלא
באירוע בלבד). המכשיר מאפשר דיווח הכולל תרשימים .

יתרונו הגדול של מכשיר הלופ ריקורדר הוא
באפשרות לתעד ע"י לחיצה, 3 דקות קודמות ללחיצה ודקה לאחר הלחיצה. ניתן גם
לבצע את השידור למוקד מוניטור 24 שעות ביממה ולקבל פענוח מידי ע"י רופא.

לב בריא