לחץ
דם גבוה אותו מכנים "הרוצח השקט" בגלל העדר סימנים. נוכחותו לאורך זמן
מגבירה סיכוי פגיעות באיברים חיוניים.

ניווט בספר

לב בריא