לחץ הדם בורידים ובכלי הדם בפריפריות החוזר
ללב - נורמה=80, (normal up to 80 mm Hg)

ניווט בספר

לב בריא