הלב הוא איבר שרירי חזק, המשמש משאבה שתפקידה להזרים את הדם לכל הגוף. מקומו במרכז החזה עם נטייה שמאלה. הוא מורכב מ-2 עליות ו-2 חדרים: שמאלי וימני - ה"משאבות". כמו כן, האיבר כולל 4 מסתמים שתפקידם לכוון את זרימת הדם בין חללי הלב וממנו לכל הגוף.

תפקיד העלייה השמאלית הוא לנקז את הדם המחומצן מהריאות ולהעבירו לחדר השמאלי (משאבה שמאלית), ואילו העלייה ימנית מנקזת את הדם מורידי הגוף ולהעבירו לחדר הימני (משאבה ימנית). בהתאם, המשאבה השמאלית (חדר שמאלי) מקבלת דם עשיר בחמצן

מהריאות דרך העלייה השמאלית ומזרימה את הדם לכל חלקי הגוף דרך העורק הגדול ביותר, אבי העורקים. ואילו המשאבה הימנית (חדר ימיני), אליה מתנקז דם דל בחמצן מוורידי הגוף דרך העלייה הימנית, מזרימה אותו לריאות כדי להעשירו בחמצן.

מסתמי הלב ממוקמים בין העליות וחדרי הלב ובין חדרי הלב וכלי הדם היוצאים מהם. המסתמים מאפשרים זרימת דם חד-כיוונית ובכך מבטיחים את מעבר הדם בין חללי הלב ומשם לכל חלקי הגוף. העורקים הכליליים מאפשרים ללב לקבל את אספקת הדם הנחוצה לפעולתו.

לב בריא