כתוצאה מהפגיעה בתפקוד הלב, הדם אינו מוזרם ביעילות מהלב לאברי הגוף השונים, נפגע הניקוז של הכליות, מצטברים נוזלים בריאות וברקמות הגוף השונות.  דבר המתבטא בבצקות המופיעות בעיקר בקרסוליים.

כתוצאה מהגודש הריאתי מתפתח הסימן הטיפוסי ביותר של אי-ספיקת לב שהוא קוצר הנשימה במאמץ ובשכיבת פרקדן.

לב בריא