מכשיר מדידה נישא שמבצע רישום מתמשך של
פעילות הלב. משמש לזיהוי קצב לב לא סדיר.

ניווט בספר

לב בריא