מערכת כלי הדם שמספקת דם לכל חלקי הגוף
מלבד הריאות. היא מורכבת מאב העורקים ומכל ענפיו. העורקים נושאים דם מחומצן אל
הרקמות, ואילו הוורידים מנקזים דם דל חמצן חזרה.

ניווט בספר

לב בריא