מערכת הלב וכלי הדם מפעילה את מחזור
הדם בגוף, המספק חומרי מזון וחמצן לרקמות ומסלק את חומרי הפסולת. הלב ושתי מערכות
כלי הדם - מחזור הדם הסיסטמי ומחזור הדם הריאתי.

ניווט בספר

לב בריא