קומפלקס כימי שנוצר מחלק של המוגלובין (הם)
ואלבומין, באנמיות בהן נהרסים תאי דם אדומים והמוגלובין חופשי משתחרר. ניתן לזהות
חומר זה בדם ובשתן.

ניווט בספר

לב בריא