הוא כל חומר שמשתתף בתהליך כימי בגוף.
מטבוליטים נוצרים במהלך חילוף חומרים, או שהם מרכיבי מזון שמוכנסים אל הגוף.

ניווט בספר

לב בריא