שינוי לא תקין באופי של רקמה. לדוגמה, תאי
אפיתל עמודי שמרפדים את הסמפונות עשויים להפוך לתאי אפיתל קשקשי, ולהוות סימן
ראשון של שינוי ממאיר.

ניווט בספר

לב בריא