היפוך
חשמלי היא מכת חשמל הניתנת לבית החזה של המטופל, על מנת להפוך את קצב הלב הלא תקין
של המטופל, לקצב לב סדיר ותקין. מכת החשמל משתקת בבת אחת את כל הפעילות החשמלית של
הלב. פעולה זו מדכאת את הפרעת הקצב, וכתוצאה מזה, הלב מתחיל לפעום שוב בצורה
מאורגנת וסדירה.

לב בריא